İzmir Reklam Ajansı

İzmir Reklam Ajansı

İzmir Reklam Ajansı

İzmir Reklam Ajansı

İzmir Reklam Ajansı
İzmir Reklam Ajansı

GÖRKEM BELEŞ

PRODÜKTÖR / 08.10.2020 11:39

İlhanart Blog

Transactional Marketing Nedir ?

İşlemsel pazarlama, tek bir “satış noktası” işlemine odaklanan bir iş stratejisidir. Önemli olan, alıcı ile ilişki geliştirmek yerine bireysel satışların verimliliğini ve hacmini en üst düzeye çıkarmaktır.

İşlemsel pazarlamanın tanımını şu şekilde yapabiliriz: Ürünü satma amaçlı indirim, kampanya benzeri satış etkinlikleri düzenlenmesi ile oluşturulan stratejiler bütünü. Bütün demişken, pazarlamanın 4P’sini takip eden bu teknik aslında en aşina olduğumuz ve günümüzde artık bir pazarlama tekniği olarak algılamadığımız ve sürekli takip ettiğimiz bir hale gelerek sürdürülebilir bir strateji olarak tanımlayabiliriz.

Biliyorsunuz ki özellikle de tüketicilere yüksek hacimli ürünler satmak zorunda olan perakendeciler için satışlar zorlayıcı olabiliyor. Yatırımcıların taleplerini karşılamak için perakendeciler tüketicileri kupon ve indirim gibi satış etkinliklerini kullanarak satın almaya teşvik etmelidir. Bu tanıtım etkinlikleri ne kadar duyulursa kazanç o kadar artacaktır elbette.

İşlemsel yaklaşım, bazen 4P olarak adlandırılan, pazarlamanın dört geleneksel unsurunu temel alır:

Ürün – Tüketici ihtiyaçlarını karşılayan bir ürün oluşturmak.
Fiyatlandırma – Tüketiciler için cazip olsa da karlı olacak bir ürün fiyatı oluşturmak.
Yerleşim – Ürün için etkin bir dağıtım zinciri oluşturmak.
Promosyon – Ürünü müşterilere çekici kılan görünür bir profil oluşturmak.
İşlem modeline bir alternatif olan ilişki pazarlaması, müşteriyi elde tutma ve şirket ile gelecekteki etkileşimi vurgulamaktadır. Her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları vardır. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) uzmanı Michael Lowenstein’a göre, işlemsel pazarlama müşteriyi elde tutmaya değer vermediğinden pasif, reaktif ve kısa vadeli müşteri ilişkilerine yol açabilir. Ancak yukarıda sıralananlar gibi pazarlamanın geleneksel unsurları başarı için her zaman çok önemli olacaktır.

İlişki temelli modelin temel dezavantajı göreceli gideridir. Bununla birlikte, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) stratejileri yoluyla alıcılarla devam eden etkileşimi teşvik etmek, uzun vadede tipik olarak yatırım getirisini (YG) artırır. Çoğu kurum, stratejisinde her iki yaklaşımın bileşenlerini içerir.

Yorumlar